Headerbild

Medlems-/tävlingsavgifter

Medlemsavgifterna 2019 är:

Familj: 350:-
(folkbokförda på samma adress, "barn" max 21år)

Barn/ungdom (t.o.m. 16 år): 100:-
Vuxen (17 - 65 år): 200
Senior (65år +): 150:- 
Stödjande (se nedan): 100:-

 

Medlemsavgiften betalas in på OK Gläntan Vessigebros Bg-nr: 5648-5675.

Glöm inte skriva vem det är som betalar in.

Har ni annan information som ni vill meddela t.ex. ny e-post, mobilnr m.m. Skicka då ett E-post till: klubben@okglantan.se