Headerbild

Motionsslingor

Från klubbstugan utgår fyra motionsslingor. De är markerade med olika färger. Dock är markeringarna bristfälliga för tillfället. Slingornas längd är ungefärlig. Slingorna går till största delen i skogen vilket innebär att det kan finnas grenar, träd, ris  och annat på marken. Underlaget är med andra ord mer krävande än anlagda slingor.  

 

Hundar skall hållas kopplade, under betesperioden kan det finnas lösgående djur. All användning av motionsslingorna sker på egen risk. Slingorna går på privat mark och vi är väldigt måna om "våra" markägare. Det vill vi att ni också är.

 

Grön är  1,5 km lång och går till 90% på stigar/skogsvägar. En mindre sträcka kan vara  fuktig. Denna slinga går inte genom någon betesmark.

Blå är 2,3 km och även denna går till största del på stigar/skogsvägar. Det finns  en kortare sträcka som kan vara fuktig. Kan finnas djur under betesperioden. 

Gul är cirka 3,5 km och går på flera olika underlag. Vacker lövskog, stigar, skogsvägar, vallar och även en mosse. Kan vara blött med andra ord. Denna slinga är mer kuperad än grön och blå. Kan finnas djur under betesperioden.

Röd är cirka  7,0 km lång. Det kan finnas djur under betesperioden. Denna slinga har mycket skiftande underlag. Grusvägar, skogsvägar, stigar, vallar, lövskog,  mosse, asfalt mm. Den har en mycket vacker och varierande natur och innehåller en del backar.